โปรดเกล้าฯ ครม.ประยุทธ์ 2 แล้ว

2019-07-10 17:30:34

 โปรดเกล้าฯ ครม.ประยุทธ์ 2 แล้ว

Advertisement

โปรดเกล้าฯ ครม.ประยุทธ์ 2 แล้ว 36 คน ส่วนใหญ่เป็นไปตามโผ “บิ๊กตู่”ควบ รมว.กลาโหม ส่วน “บิ๊กป้อม”นั่งรองนายกฯเก้าอี้เดียว “สนธิรัตน์” รมว.พลังงาน ขณะที่ “สุริยะ” รมว.อุตสาหกรรม ฝ่าย “ธรรมนัส”เป็น รมช.เกษตรฯ “หม่อมเต่า” รมว.แรงงาน

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิ.ย.2562 แล้วนั้น บัดนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรี

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี

นายวิษณุ เครืองาม เป็นรองนายกรัฐมนตรี 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี รมว.พาณิชย์ 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข 

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ เป็น รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น รมว.กลาโหมอีกตำแหน่งหนึ่ง

พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล เป็น รมช.กลาโหม

นายอุตตม สาวนายน เป็น รมว.คลัง

นายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็น รมช.คลัง

นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็น รมว.ต่างประเทศ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็น รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา

นายจุติ ไกรฤกษ์ เป็น รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็น รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็น รมว.เกษตรและสหกรณ์

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์

นายประภัตร โพธสุธน เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็น รมว.คมนาคม

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ เป็น รมช.คมนาคม

นายถาวร เสนเนียม เป็น รมช.คมนาคม

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ เป็น รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายวราวุธ ศิลปอาชา เป็น รมว.ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็น รมว.พลังงาน

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล เป็น รมช.พาณิชย์

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็น รมว.มหาดไทย

นายนิพนธ์ บุญญามณี เป็น รมช.มหาดไทย

นายทรงศักดิ์ ทองศรี เป็น รมช.มหาดไทย

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็น รมว.ยุติธรรม

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล เป็น รมว.แรงงาน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม เป็น รมว.วัฒนธรรม

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เป็น รมว.ศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เป็น รมช.ศึกษาธิการ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ เป็น รมช.ศึกษาธิการ

นายสาธิต ปิตุเตชะ เป็น รมช.สาธารณสุข

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็น รมว.อุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.ค.2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี