ช่วยด้วย! น้ำท่วมโรงแรมกลางเมืองสกลนคร ปชช.ต้องการอาหาร

2017-07-28 15:25:11

ช่วยด้วย! น้ำท่วมโรงแรมกลางเมืองสกลนคร ปชช.ต้องการอาหาร

Advertisement

สถานการณ์น้ำท่วมใน จ.สกลนคร อ่วม  โรงแรมในตัวเมืองสกลนครท่วมทั้งโรงแรม ลูกค้าตั้งตัวไม่ทัน ออกไปไหนไม่ได้  ไม่มีอาหารสำรอง  ต้องการความช่วยเหลือด่วน!

โรงแรม Hop Inn สกลนคร  ประสบอุทกภัยหนัก น้ำท่วมเข้าโรงแรม  น้ำประปาไม่ไหล ไฟดับ ที่เห็นอยู่ (ในภาพ) คือ ไฟฉุกเฉิน ซึ่งขณะนี้ลูกค้าติดในโรงแรมออกไปไหนไม่ได้เลยจำนวน 69ราย อาหารสำรองแทบไม่เหลือแล้ว ต้องการความช่วยเหลือด่วน เนื่องจากภายนอกโรงแรม สินค้าขาดตลาด เดินทางออกไปไม่ได้ เพราะถึงจะอยู่ใน อ.เมือง สกลนคร แต่ถนนก็ตัดขาด  ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลือ
Cr.สกลนคร ซิตี้