รองปลัด ยธ.ชี้พ่อแม่ผิดด้วย เด็ก 13 ซิ่งบิ๊กไบค์ชนยับ

2019-07-08 16:45:38

 รองปลัด ยธ.ชี้พ่อแม่ผิดด้วย เด็ก 13 ซิ่งบิ๊กไบค์ชนยับ

Advertisement

รองปลัด ยธ.ชี้กรณี ด.ช.วัย 13 ซิ่งบิ๊กไบค์ ผู้ปกครองเด็กเข้าข่ายกระทำผิด พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กต้องได้รับโทษ ฐานส่งเสริม ยอม ยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร เสี่ยงต่อการกระทำผิด

จากกรณี ด.ช.วัย 13 ปี ซิ่งบิ๊กไบค์ด้วยความเร็วชนคู่กรณีตายายบาดเจ็บ ซึ่งพ่อของเด็กระบุว่า ก่อนลูกชายจะขี่บิ๊กไบค์ได้ผ่านการอบรม และมีประสบการณ์ในการขี่มาแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “ธวัชชัย ไทยเขียว” ระบุว่า ผมว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองเด็กรายนี้เข้าข่ายเป็นผู้ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิดต้องรับโทษ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2556 มาตรา 26 (3 ) บัญญัติว่า ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการบังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษตามกฎหมายอื่นที่หนักกว่าก็ให้ลงโทษตามกฎหมายนั้น

นายธวัชชัย ระบุด้วยว่า กรณนี้ผมมิได้คิดซ้ำเติม แต่อยากให้สังคมตระหนักรู้ว่า นอกจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่ำตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจตามมาตรา 23 แล้ว ยังต้องรับโทษกรณีที่เป็นผู้ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิดอีกด้วย เพื่อจะได้ไปอธิบายเด็กในกำกับหรือปกครองว่าไม่สามารถให้ตามที่เด็กร้องขอได้ เพราะมันผิดกฎ รวมถึงจะทำให้กลุ่มพ่อแม่รังแกฉันโดยรู้เท่าไม่ถึงการจะได้ให้ความระมัดระวังมากขึ้นครับ

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : ธวัชชัย ไทยเขียว,เต่าน้อย พาเพลิน

แท็กที่เกี่ยวข้อง