"จุรินทร์" พบชาวสวนลำไยลุยแก้ปัญหาครบวงจร

2019-07-05 23:30:37

"จุรินทร์" พบชาวสวนลำไยลุยแก้ปัญหาครบวงจร

Advertisement

"จุรินทร์" นำคณะพบเกษตรกรชาวสวนลำไยเชียงใหม่ ลำพูน อัพเดทข้อมูลแก้ปัญหาครบวงจร ตั้งแต่ปลูก แปรรูป ส่งออก บริโภคในประเทศ

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) พร้อมด้วย นายอลงกรณ์ พลบุตร ดร.สรรเสริญ สมะลาภา รองหัวหน้าพรรค นายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคภาคเหนือ ดร.เจริญ คันธวงศ์ นายนริศ ขำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข กรรมการบริหารพรรค นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล อดีตส.ส.สุโขทัย และคณะลงพื้นที่จ.เชียงใหม่ ลำพูน โดยพบเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชาวสวนลำใย เพื่อรับเรื่อง แลกเปลี่ยนความเห็น เพื่อแก้ราคาพืชผลการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อทำงานเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาและยกระดับราคาพืชผลการเกษตร 


นายจุรินทร์ ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ตั้งใจมาเยี่ยมและรับฟังปัญหาในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ และในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งใจมาพบตัวแทนเกษตรกรภาคเหนือ โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนลำไย จ.เชียงใหม่ ลำพูน มารับฟังปัญหา ข้อมูล ข้อเท็จจริงในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลล่าสุด เป็นสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อจะนำไปเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาให้ชาวสวนลำไยได้อย่างยั่งยืนในอนาคต วันนี้ตั้งใจมาดูให้ครบวงจร ทั้งการปลูก การแปรรูป การส่งออก และการบริโภคภายในประเทศ เพื่อให้ทุกฝ่ายทั้งเกษตรกร ผู้แปรรูปและผู้ส่งออกสามารถอยู่ร่วมกันได้


นอกจากนี้ นายจุรินทร์ ได้พบปะกลุ่มผู้ค้าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่โดยผู้ค้าอาชีพขายของพื้นเมืองในเขตประตูท่าแพ อ.เมืองเชียงใหม่ หลังจากถูกจัดระเบียบเป็นเวลานานทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพค้าขายให้กับนักท่องเที่ยวได้ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ทางเทศบาลหรือท้องถิ่นได้จัดพื้นที่สลับกันประกอบอาชีพเน้นการขายของแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ท้องถิ่น พื้นเมือง โดยมีผู้ประกอบอาชีพได้ 700 -800 ราย กลุ่มผู้ค้าส่วนใหญ่จะได้รับการจัดสรรค์พื่อทำการค้าขายในช่วงวันอาทิตย์ หรือวันหยุดที่มีการจัดสรรให้ และเบื้องต้นเคยได้มีการจัดระเบียบให้ค้าขายเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินเสื้อผ้าและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไม่มีการขายของมึนเมา 

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ยินดีรับเรื่องเพื่อประสานกับ ผวจ.เชียงใหม่และอำนาจดูแลนี้ทราบว่าเป็นของกรมศิลปากรซึ่งผู้บริหารจัดการได้ คือ ผวจ.เชียงใหม่สามารถกำกับและให้นโยบายเบื้องต้นจะรับเรื่องประสานงานให้ เพราะเมื่อรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ไม่มีเหตุอันใดที่จะไม่สนับสนุนให้ทำมาค้าขายอย่างมีระเบียบ แต่ทั้งนี้ต้องบูรณาการแก้ไขปัญหา