ปปง.เตือนซื้อขายบัญชีธนาคารผิดฐานฟอกเงิน

2019-07-02 17:50:59

ปปง.เตือนซื้อขายบัญชีธนาคารผิดฐานฟอกเงิน

Advertisement

ปปง.เตือนซื้อขายบัญชีธนาคารมีความผิดฐานฟอกเงิน จำคุก 10 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปช.) กล่าวว่า จากการที่สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีพบว่า มีผู้เปิดเพจ รับซื้อขายบัญชีธนาคารและบัตรเอทีเอ็ม จูงใจโดยการให้ผลตอบแทนสูงจึงอยากให้ประชาชนระมัดระวังว่าการชักชวนดังกล่าวอาจเป็นการกระทำที่ไม่ประสงค์ดี อาจเข้าข่ายต้มตุ๋น หลอกลวง หรือ นำบัญชีไปใช้ในการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งอาจมีความผิดฐานฟอกเงินได้ ปัจจุบันมีรูปแบบการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก และถูกปรับเปลี่ยนไปให้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ สำนักงาน ปปง. จึงมีความห่วงใย ต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชนที่อาจจะพบเหตุการณ์เช่นนี้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนว่า การรับซื้อ ขายบัญชีธนาคารและบัตรเอทีเอ็ม ดังกล่าวอาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการหลอกลวงให้โอนเงิน หรืออาจเข้าข่าย การรับจ้างเปิดบัญชี ดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อจนนำไปสู่การซื้อหรือขายบัญชีธนาคารและบัตรเอทีเอ็ม เพราะอาจถูกดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน

พล.ต.ต.ปรีชา กล่าวต่อว่า ผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีและยอมให้ใช้บัญชีธนาคาร หากมีการนำบัญชีไปใช้ในการกระทำความผิด เช่น การนำไปใช้ในการรับโอนเงินค่ายาเสพติด การรับโอนเงินที่ได้จากการหลวกลวงประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อ การกระทำดังกล่าวเป็นการให้ความร่วมมือกับมิจฉาชีพด้วยวิธีการรับจ้างเปิดบัญชี สำนักงาน ปปง. จะตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดและบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์จนนำไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในที่สุด และจะดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน กับผู้ที่จ้างให้เปิดบัญชีและผู้รับจ้างเปิดบัญชีอย่างเด็ดขาด และถึงที่สุดเช่นกัน ทั้งนี้ความผิดฐานฟอกเงินนั้น มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับ ตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กล่าวโดยสรุปแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นอกจากจะถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินแล้ว ตัวผู้กระทำความผิดเอง ผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ หรือเป็นนอมินี ที่รับโอนทรัพย์สินจากผู้กระทำความผิดทุกคนก็ยังอาจต้องถูกลงโทษทั้งจำทั้งปรับในความผิดฐานฟอกเงินด้วย

รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวย้ำว่า หากประชาชนที่ถูกหลอกให้เปิดบัญชีธนาคาร หรือมีการซื้อขายบัญชีธนาคาร ขอให้ไปปิดบัญชีก่อนที่จะถูกนำไปใช้ในการกระทำความผิด เพราะท่านอาจมีความผิดฐานฟอกเงินและติดคุกด้วย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยใดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน หรือสงสัยว่าอาจจะโดนหลอกลวงให้โอนเงิน หรือพบเห็นผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด สามารถแจ้งเบาะแสมายังสำนักงาน ปปง. ได้ที่สายด่วน ปปง.1710 หรือทาง QR Code