เข้ม! ห้ามนำเข้า "สุกร-หมูป่า" พบ "อหิวาต์" ระบาดหนักในลาว

2019-06-23 12:55:29

เข้ม! ห้ามนำเข้า "สุกร-หมูป่า" พบ "อหิวาต์" ระบาดหนักในลาว

Advertisement

เจ้าหน้าที่ตรวจเข้มตลาดนัดจุดผ่อนปรนไทย-ลาว หลังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาดหนักในลาว

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ บูรณาการกับหลายหน่วยงาน ตรวจเข้มแม่ค้า-พ่อค้าและชาวลาวที่เดินทางเข้ามาตลาดนัดจุดผ่อนปรนไทย-ลาว เพื่อป้องกันโรคอหิวาห์แอฟการะบาดเข้าไทย หลังจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ออกประกาศห้ามนำสุกร-หมูป่าจาก สปป.ลาวเข้าไทย เนื่องจากมีการระบาดของโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร ใน สปป.ลาว ทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมาก

วันที่ 23 มิ.ย. ที่ตลาดนัดจุดผ่อนปรนไทย-ลาว บ้านเปงจาน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ นำโดย น.สพ.ฤทธิรงค์ ชาวโพธิ์ สารวัตรกรปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอรัตนวาปี บูรณาการกับหลายหน่วยงาน ทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน และเจ้าหน้าที่ทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองคาย ตรวจเข้มสัมภาระและสินค้า ที่แม่ค้า-พ่อค้า และชาวลาว นำมาขายและนำติดตัวเข้ามาที่ตลาดนัดจุดผ่อนปรนไทย-ลาว บ้านเปงจาน เน้นการตรวจหาเนื้อสุกร เนื้อหมูป่า และอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อสุกร รวมไปถึงสินค้าต้องห้ามทั้งพันธุ์ไม้ป่า และสัตว์ป่า ซึ่งจากการตรวจเข้มเข้มเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดได้หลายรายการ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังมีการเก็บตัวอย่างเนื้อสุกรที่อยู่ภายในตลาดนัดจุดผ่อนปรนไทย-ลาว เพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวไทยและชาวลาวให้ร่วมกันป้องกันโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร ที่กำลังระบาดใน สปป.ลาว ในขณะนี้อีกด้วย ซึ่งล่าสุดอธิบดีกรมปศุสัตว์ออกประกาศห้ามนำสุกร-หมูป่าจาก สปป.ลาวเข้าไทยแล้ว
น.สพ.ฤทธิรงค์ ชาวโพธิ์ สารวัตรกรปศุสัตว์ / ปศุสัตว์อำเภอรัตนวาปี กล่าวว่า วันนี้เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ได้บูรณาการกัน ตามคำสั่งของกรมปศุสัตว์ ร่วมกับหลายหน่วยงาน ตรวจเข้มการนำเข้าซากสัตว์โดยเฉพาะสุกรเข้ามาในราชอาญาจักร พร้อมประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนให้ประชาชนทั้งไทยและลาว ที่เดินทางเข้ามาในราชอาญาจักรไทย ได้รู้ว่าการระบาดของโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร เป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของโลก ซึ่งกรมปศุสัตว์ของไทยมีความพยายามป้องกันไม่ให้โรคนี้ระบาดเข้ามาในประเทศไทยเป็นอันขาด โดยมีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการร่วมกันป้องกันการระบาด นอกจากตลาดนัดจุดผ่อนปรนไทย-ลาว บ้านเปงจาน จุดนี้แล้ว ในจุดอื่น ๆ ใน จ.หนองคาย ตั้งแต่ อ.สังคม อ.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ และ อ.โพนพิสัย ก็มีการตรึงกำลังของเจ้าหน้าที่ตรวจเข้มเช่นเดียวกัน จึงฝากประชาสัมพันธ์ประชาชนทั้งสองฝั่งไทย-ลาว ให้ร่วมมือในการป้องกันโรคนี้ไม่ให้ระบาดเข้ามาในประเทศไทย แม้ว่าโรคนี้จะระบาดเฉพาะในสุกร ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการสาธารณสุขของคน แต่กระทบกับเศรษฐกิจ แหล่งอาหาร และการค้าขายของชายแดน ทุกคนจึงต้องร่วมมือกัน โดยเฉพาะเกษตรกรที่เลี้ยงสุกร หากพบสุกรป่วยและตายโดยไม่ทราบสาเหตุให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที
แท็กที่เกี่ยวข้อง