นายจ้างทยอยจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

2017-07-24 14:30:03

นายจ้างทยอยจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

Advertisement

เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าววันแรก นายจ้างทยอยมาขึ้นทะเบียนลูกจ้าง
เมื่อวันที่ 24 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 24 ก.ค.-7 ส.ค.กระทรวงแรงงานเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จทั่วประเทศ  โดยที่ จ.สมุทรสาครมี  2 แห่งคือ ที่สำนักงานจัดหางาน และศูนย์เอื้ออาทร ท่าจีน พบว่ามีนายจ้างเดินทางขึ้นทะเบียนลูกจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายบางตา คาดว่าช่วงที่เปิดศูนย์บริการ 15 วันจะมีแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนกว่า 3-4 หมื่นคน
สำหรับขั้นตอนในการดำเนินนายจ้างต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอจ้างแรงงานต่างด้าว พร้อมติดรูปถ่ายของลูกจ้าง นำมาส่งที่ศูนย์รับแจ้ง และรับเอกสารไว้เป็นหลักฐานพร้อมนัดหมาย ระหว่างวันที่ 8 ส.ค. - 9 ก.ย. 2560 นายจ้างจะต้องพาลูกจ้างไปพบเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันความเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง ตามใบนัด
จากนั้นไปทำเอกสารรับรองตัวบุคคล ซึ่งทางการเมียนมาและกัมพูชาจะส่งเจ้าหน้าที่มาเปิดให้บริการที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จในประเทศไทย ส่วนลาวจะต้องกลับไปทำพาสปอร์ตที่ประเทศต้นทาง เพื่อมาขอวีซ่าทำงาน ตรวจโรค และขอใบอนุญาตทำงานในพื้นที่การจ้างงาน
ขณะที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง บรรยากาศตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคัก มีนายจ้างนำเอกสารมายื่นเพื่อจดทะเบียนเกือบ 300 คน แสดงให้เห็นความตื่นตัวของผู้ประกอบการ