ชาวทับสะแกขอเป็นเจ้าภาพ จัดงานศพ “ซีอุย”

2019-06-10 15:20:50

ชาวทับสะแกขอเป็นเจ้าภาพ จัดงานศพ “ซีอุย”

Advertisement

ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ชาวบ้านทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ยินดีเป็นเจ้าภาพในการนำร่างของซีอุย มาประกอบพิธีทางศาสนา รวมทั้งขอให้ตัดสินว่า การนำร่างมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์นั้นเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือไม่

ตัวแทนชาวบ้านจาก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้ายื่นหนังสือกับนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ฃชาติ หรือ กสม. กรณีสนับสนุนการนำร่างนายหลีอุย แซ่อึ้ง. หรือ ซีอุย ออกจากพิพิธภัณฑ์ศิริราช เพื่อคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และต้องการที่จะนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา 

โดยตัวแทน เปิดเผยว่า ชาวบ้านกว่า 50 คนที่ร่วมลงรายชื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในการให้ทาง กสม. ประสานไปทางพิพิธภัณฑ์ของ รพ.ศิริราชในการนำร่างของซีอุยออกมาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา เพราะชาวบ้านมองว่าซีอุยคือ คนของชุมชน และต้องการที่จะให้สังคมรับรู้ว่าซีอุยนั้นไม่ได้มีพฤติกรรมกินคนอย่างที่เข้าใจ และในส่วนของคดีความก็ได้มีการตัดสินไปหมดแล้วก็ควรที่จะนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาตามหลักสิทธิของคนตาย
ทั้งนี้ มีชาวบ้านที่เคยใช้ชีวิตในช่วงเวลาที่ซีอุยยังมีชีวิตอยู่นั้นก็ไม่ได้มีพฤติกรรมกินคนอย่างที่สังคมเข้าใจ ขณะที่ทางชาวบ้านยังได้เสนอความคิดเห็นว่าการที่พิพิธภัณฑ์ศิริราชยังคงนำร่างมาจัดแสดงนั้นเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่

ทางด้านนางอังคณา เปิดเผยว่าหลังจากนี้จะนำข้อร้องเรียนไปตรวจสอบพิจารณาว่าเข้าข่ายกรอบกฎหมายที่รับผิดชอบหรือไม่ นอกจากนี้ตัวแทนชาวบ้านอำเภอทับสะแก ยังระบุอีกว่าชาวบ้านยินดีที่จะเป็นเจ้าภาพในการประกอบพิธีทางศาสนารวมถึงการรับร่างจากพิพิธภัณฑ์ไปยังวัดทับสะแกอีกด้ว ย