วันนี้มีอะไร: 9 มิถุนายน วันอานันทมหิดล

2019-06-09 00:00:10

วันนี้มีอะไร: 9 มิถุนายน  วันอานันทมหิดล

Advertisement

วันอานันทมหิดล
วันอานันทมหิดล ตรงกับวันที่ 9 มิ.ย. ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. พ.ศ. 2489 ขณะมีพระชนมายุได้ 21 พรรษา ครองราชย์ 12 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดำริจัดงานเป็นประจำทุกปี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านซึ่งได้สร้างคุณูปการด่อวงการแพทย์และการศึกษา

13 ปีก่อน
พ.ศ. 2549
พระราชพิธีบวงสรวงบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ พลับพลาพิธีพระที่นั่งอนันตสมาคม และเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม

29 ปีก่อน
พ.ศ. 2533
อัลบั้มชุด “Please Hammer, Don't Hurt 'Em” ของ เอ็มซี แฮมเมอร์ สร้างสถิติด้วยการติดอันดับหนึ่งชาร์ตบิลบอร์ดติดต่อกัน 21 สัปดาห์ ซึ่งถือว่ายาวนานที่สุดนับตั้งแต่มีชาร์ตนี้มา


ภาพ Facebook: Boyfriend - Shim HyunSeong26 ปีก่อน
พ.ศ. 2536
วันเกิด ฮย็อนซอง นักร้องแห่งวง บอยเฟรนด์ (Boyfriend) บอยแบนด์ดังจากเกาหลีใต้