วันนี้มีอะไร: 8 มิถุนายน วันโรคเนื้องอกสมองโลก (World Brain Tumor Day)

2019-06-08 00:00:59

วันนี้มีอะไร: 8 มิถุนายน วันโรคเนื้องอกสมองโลก (World Brain Tumor Day)

Advertisement

วันโรคเนื้องอกสมองโลก (World Brain Tumor Day)
“วันโรคเนื้องอกสมองโลก” ริเริ่มขึ้นโดยสมาคมโรงเนื้องอกสมองโลกแห่งเยอรมนี เมื่อปี 2543 เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคนี้ และให้ความสำคัญกับการป้องกันหรือรักษาอย่างทันท่วงที รวมถึงมีการศึกษารายละเอียดข้อมูลของโรคร้ายมากขึ้นกว่าทุกวันนี้ซึ่งเป็นที่รู้จักค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับโรคมะเร็งประเภทอื่น เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่จะลดอัตราผู้เสียชีวิตจากโรคเนื้องอกสมองให้ได้มากที่สุด

ภาพ Shutterstock.com
สำนักพระราชวัง

13 ปีก่อน


พ.ศ. 2549
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย มไหยสูรยพิมาน พระบรมมหาราชวัง


ภาพ Josef Kriehuber

209 ปีก่อน
พ.ศ. 2353
วันเกิด โรเบิร์ต อเล็กซานเดอร์ ชูมันน์ คีตกวียุคโรแมนติกชาวเยอรมัน

158 ปีก่อน
พ.ศ. 2404
เทนเนสซีประกาศถอนตัวออกจากสมาชิกของกลุ่มสหภาพ (Union) อย่างเป็นทางการ