เตือนภัย! โรคมือเท้าปาก พบเด็กป่วยแล้ว 673 ราย

2019-05-20 11:10:34

เตือนภัย! โรคมือเท้าปาก พบเด็กป่วยแล้ว 673 ราย

เตือนภัยเปิดเทอม ระวังโรคมือเท้าปากระบาดในเด็กนักเรียน พบผู้ป่วยแล้ว 673 ราย

วันที่ 20 พ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเปิดภาคเรียนใหม่แล้ว แพทย์เตือนให้ระมัดระวังโรคมือเท้าปาก ระบาดในโรงเรียน โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา รายงานข้อมูลตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้มีเด็กป่วยสะสม 673 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต แยกเป็น จ.นครราชสีมา 270 ราย จ.บุรีรัมย์ 126 ราย จ.สุรินทร์ 206 ราย และ จ.ชัยภูมิ 71 ราย สถานการณ์น่าเป็นห่วง

นพ.กิตติพงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผอ. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา บอกว่า โรคมือ เท้า ปาก มักระบาดกับเด็กเล็ก ในศูนย์เด็กเล็ก ชั้นเรียนอนุบาล และเครื่องเล่นในศูนย์การค้า ติดต่อผ่านน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากแผลตุ่มพอง ทำให้เด็กมีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย ต่อมา 1-2 วัน จะมีอาการเจ็บปาก มีตุ่มพองเล็ก ๆ ที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ตุ่มแผลในปาก เพดานกระพุ้งแก้ม ลิ้น  ต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ หากมีไข้ขึ้นสูง จะซึมเดินเซ ชักเกร็ง หายใจหอบเหนื่อย อาเจียนมาก ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที เพราะอาจติดเชื้อชนิดรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้
ทั้งนี้ ผู้ปกครองต้องสังเกตอาการของเด็ก หมั่นให้เด็กล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่เพื่อป้องกันเชื้อโรค หมั่นทำความสะอาดของใช้ และของเล่นของเด็กเป็นประจำ หากมีเด็กป่วย ควรแยกเด็กไม่ให้คลุกคลีกับคนอื่นๆ