2 สามีภรรยารุกป่าได้รับอิสรภาพ

2019-05-16 12:35:32

2 สามีภรรยารุกป่าได้รับอิสรภาพ

Advertisement

เรือนจำกาฬสินธุ์ทำพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษรอบ 2 จำนวน 238 คน รวมสองสามีภรรยาถูกจำคุกคดีบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองและทำประโยชน์ในป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่บริเวณหน้าเรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ มีพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในรอบที่ 2 จำนวน 238 คน โดยมี นางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.กาฬสินธุ์ เป็นประในพิธี และนายภัทรพงศ์ หมวกสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่เรือนจำเข้าร่วมพิธี ก่อนจะนำผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษกล่าวคำปฏิญาณตน และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ทั้งนี้ในจำนวนผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้มี นายอุดม ศิริสอน และ นางแดง ศิริสอน สองสามีภรรยา ที่ถูกจำคุกในคดีบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองและทำประโยชน์ในป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง หรือที่รู้จักกันในคดี สองตายายเก็บเห็ด

ทั้งนี้คดีดังกล่าวเกิดขึ้นในปี 2553 และในปี 2554 ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พิพากษาจำคุกนายอุดม และนางแดง คนละ 30 ปี ลดโทษเหลือ 15 ปี และในช่วงระหว่างปี 2553 – 2557 จำเลยได้ยื่นประกันชั้นอุทธรณ์เพื่อสู้คดี โดยศาลอุทธรณ์มีคำสั่งแก้จำคุกเป็น 14 ปี 12 เดือน และล่าสุดในปี 2560 ศาลฎีกาพิพากษาให้จำคุกคนละ 5 ปี จากฐานความผิดในการบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองและทำประโยชน์ในป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ โดยการตัดโค่นไม้สัก ไม้กระยาเลย ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามกว่า 700 ต้น แปรรูปกว่า 1,148 ท่อน รวมทั้งต้องชดใช้ค่าเสียหายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลาย ตามนัยมาตรา 97 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยพื้นที่บุกรุกทำลาย 72 ไร่ คิดเป็นค่าเสียหายต่อรัฐ ทั้งสิ้น 2,521,055 บาทสำหรับ นายอุดมนั้น เป็นนักโทษชั้นดี และมีกำหนดพ้นโทษในวันที่ 14 พ.ค. 2563 ส่วนนางแดง เป็นนักโทษชั้นดี มีกำหนดพ้นโทษวันที่ 18 ก.ย. 2563 ซึ่งทั้งคู่ถูกจำคุกในเรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ ล่าสุดได้รับพระราชทานอภัยโทษโดยทั้งคู่จะถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำ จ.กาฬสินธุ์