“จุรินทร์” นั่งหัวหน้า ปชป.คนใหม่

2019-05-15 14:05:44

“จุรินทร์” นั่งหัวหน้า ปชป.คนใหม่

Advertisement

ปชป.เลือกหัวหน้าพรรคใหม่ "จุรินทร์" คว้าเก้าอี้ได้คะแนนสูงสุด

มื่อวันที่ 15 พ.ค. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) จัดประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ทั้งนี้มีผู้สมัคร 4 คนประกอบด้วย นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน หมายเลข 1 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หมายเลข 2 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หมายเลข 3 และนายกรณ์ จาติกวณิช หมายเลข 4 ผลปรากฎว่า นายจุรินทร์ ได้คะแนนมากที่สุด 160 คะแนน ได้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่  ส่วนนายพีระพันธุ์  ได้ 102 คะแนน  นายกรณ์ 19 คะแนน  และนายอภิรักษ์ 10 คะแนน


สำหรับผลคะแนนจาก ส.ส. 52 คน ผลปรากฎว่า

หมายเลข 1 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ได้ 2 คะเเนน

หมายเลข 2 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้ 25 คะเเนน

หมายเลข 3 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ได้ 20 คะเเนน

หมายเลข 4 นายกรณ์ จาติกวณิช ได้ 5 คะเเนน


ส่วนคะแนนจากกลุ่มที่ไม่ใช่ ส.ส. 255 คน ผลสรุปว่า

หมายเลข 1 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ได้ 8 คะเเนน

หมายเลข 2 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ได้ 135 คะเเนน

หมายเลข 3 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ได้ 82 คะเเนน

หมายเลข 4 นายกรณ์ จาติกวณิช ได้ 14 คะเเนน

ทั้งนี้เมื่อคิดเป็นสัดส่วนคะแนน นายอภิรักษ์ 3.69% นายจุรินทร์ 50.59% นายพีระพันธุ์ 37.21% และนายกรณ์ 8.48% 

ส่วนตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคภาคเหนือ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ภาคอีสาน นายไชยยศ จิรเมธากร ภาคกลาง นายสาธิต ปิตุเตชะ ภาคใต้ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ และ กทม. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์

สำหรับรองหัวพรรคภารกิจ 8 คน ประกอบด้วยนายนิพนธ์ บุญญามนี คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร นายอัศวิน วิภูศิริ นายกนก วงษ์ตระหง่าน นายสรรเสริญ สมลาภา นายปริญญ์ พานิชภักดิ์

เลขาธิการพรรค คือ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รองเลขาธิการพรรค นายธนา ชีววินิจ นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายสินธพ แก้วพิจิตร นายอันวาร์ สาและ น.ส.จิตรภัสร์ กฤดากร นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ขณะที่เหรัญญิกพรรค คือ นายอภิชัย เตชะอุบล นายทะเบียนพรรค นายวิรัช ร่มเย็น และโฆษกพรรค นายราเมศ รัตนเชวง