เตรียมใช้ "ทุ่งบางระกำ" รับน้ำหลาก

2019-05-15 11:50:55

 เตรียมใช้ "ทุ่งบางระกำ" รับน้ำหลาก

Advertisement

กรมชลประทาน เตรียมแผนใช้ "ทุ่งบางระกำ-เจ้าพระยา" เป็นแก้มลิงเพื่อรับน้ำหลาก 1,500 ล้านลูกบาศก์เมตรในช่วงหน้าฝน

วันที่ 15 พ.ค. นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ระบุว่า ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ค.นี้ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ จึงคาดการณ์ว่าประเทศไทยอาจเข้าสู่ฤดูฝนช่วงปลายสัปดาห์ที่ 3 ภายในเดือน พ.ค.นี้

สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ รวมกัน 41,075 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 54 ของความจุเก็บกักรวม มีปริมาณน้ำใช้การได้ 17,156 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 33 ส่วนสภาพน้ำท่าในสายหลักทางตอนบนของประเทศไทย อยู่ในเกณฑ์ปกติถึงค่อนข้างน้อย
กรมชลประทาน จึงกำหนดให้มีการเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มต่ำให้เร็วขึ้นกว่าปกติ เพื่อให้เก็บเกี่ยวแล้วเสร็จก่อนฤดูน้ำหลาก โดยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน คือ ทุ่งบางระกำ ซึ่งมีพื้นที่ 382,000 ไร่ ปัจจุบันส่งน้ำเพื่อให้เกษตรกรเริ่มการเพาะปลูกไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จก่อนเดือน ส.ค.นี้

หลังจากนั้นจะใช้พื้นที่ดังกล่าวรับน้ำเข้าทุ่งประมาณกลางเดือน ส.ค. โดยสามารถหน่วงน้ำได้ประมาณ 550 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง จำนวน 12 ทุ่ง พื้นที่รวมประมาณ 1 ล้าน 1 แสน 5 หมื่นไร่ ได้เริ่มการเพาะปลูกแล้วตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.เป็นต้นมา เพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จก่อนเดือน ก.ย. หลังจากนั้นจะใช้พื้นที่ดังกล่าวรับน้ำเข้าทุ่งตั้งแต่ช่วงปลายเดือน ก.ย.เป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับสถานการณ์น้ำหลากในช่วงเวลานั้น โดยจะสามารถหน่วงน้ำได้รวมประมาณ 1,500 ล้านลูกบาศก์เมตร