ครม.ประกาศ 3 มิ.ย.ทุกปี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี

2019-05-14 13:55:37

ครม.ประกาศ 3 มิ.ย.ทุกปี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี

Advertisement

ครม.เห็นชอบ 3 มิ.ย.ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการ

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ครม.มีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิ.ย.ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ตามที่สำนักเลขาธิการ ครม.เสนอ โดยวันที่ 3 มิ.ย.เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปี