อินเดียข้ามทะเล-ป่าเขา เพื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 44 คน

2019-05-14 13:15:46

อินเดียข้ามทะเล-ป่าเขา เพื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 44 คน

Advertisement

การเลือกตั้งทั่วไป 2019 ของอินเดีย ประเทศประชาธิปไตยขนาดใหญ่ที่สุดในโลก กำลังอยู่ใน “เฟส 6” หรือเขตที่ 6 ของทั้งหมด 7 เขต ครอบคลุมพื้นที่หลายรัฐ รวมถึงรัฐคุชราต ทางฟากตะวันตกสุดตอนกลางของประเทศ ริมฝั่งทะเลอาหรับ และหลายเกาะน้อยใหญ่ที่อยู่นอกชายฝั่ง

การเลือกตั้งสมาชิกโลกสภา หรือสภาผู้แทนราษฎรอินเดีย ชุดที่ 17 จำนวน 543 ที่นั่ง จากทั้งหมด 545 ที่นั่ง ประชาชนที่มีสิทธิออกเสียงราว 900 ล้านคน จากประชากรทั้งประเทศ 1,366.7 ล้านคน ออกไปใช้สิทธิระหว่างวันที่ 11 เม.ย. – 19 พ.ค. แบ่งเป็น 7 เขต ไล่เรียงกันไปจนครบ และจะประกาศผลคะแนนได้ในวันที่ 23 พ.ค. หรือเพียงแค่ 4 วันหลังปีดหีบเขตสุดท้าย

การเลือกตั้งเฟส 6 ในเขตรัฐคุชราต รวมถึงเกาะอาจาด ตาปู ที่อยู่ห่างไกลนอกชายฝั่ง และเพื่อเป็นการรับประกันว่าพลเมืองที่มีสิทธิออกเสียงทุกคน จะมีส่วนร่วมในการเลือกตัวแทนไปทำหน้าที่ในรัฐสภากรุงนิวเดลี คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติได้จัดส่งเจ้าหน้าที่จากฝั่งรัฐคุชราตประมาณ 20 คน นำอุปกรณ์การลงคะแนนเดินทางไปยังเกาะ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ
การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก ต้องนั่งเรือ นั่งรถขึ้นเขา ลงห้วยและเดินป่า เพื่อไปยังหน่วยเลือกตั้งบนเกาะ และเมื่อถึงวันเลือกตั้ง ประชาชนที่มีสิทธิออกเสียงเพียง 44 คนในเขต ปรากฏว่าออกมาใช้สิทธิตัวหย่อนบัตร 29 คนเท่านั้น