วันนี้มีอะไร: 15 พฤษภาคม วันสากลแห่งผู้คัดค้านโดยอ้างมโนธรรม (International Conscientious Objectors Day)

2019-05-15 00:00:48

วันนี้มีอะไร: 15 พฤษภาคม วันสากลแห่งผู้คัดค้านโดยอ้างมโนธรรม (International Conscientious Objectors Day)

Advertisement

วันสากลแห่งผู้คัดค้านโดยอ้างมโนธรรม (International Conscientious Objectors Day)
"วันสากลแห่งผู้คัดค้านโดยอ้างมโนธรรม" ริเริ่มขึ้นเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการคัดค้านโดยอ้างมโนธรรม คือ การที่ปัจเจกชนใช้สิทธิ์คัดค้านการเกณฑ์ทหาร ด้วยเหตุแห่งเสรีภาพทางความคิด มโนธรรม หรือศาสนา ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNCHR) มีมติรับรองว่า การคัดค้านการเกณฑ์ทหารโดยอ้างมโนธรรมเป็นการใช้เสรีภาพทางความคิด มโนธรรม และศาสนาโดยชอบ และเป็นไปตามสิทธิในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ภาพ Shutterstock.com
168 ปีก่อน
พ.ศ. 2394
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 4 ในราชวงศ์จักรี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

87 ปีก่อน
พ.ศ. 2475
ทหาร 11 นาย บุกเข้าสังหารซุโยชิ อินูคาอิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในขณะนั้น

60 ปีก่อน
พ.ศ. 2502
วันเกิด เขาทราย แกแล็คซี่-เขาค้อ แกแล็คซี่ นักมวยอดีตแชมป์โลกของไทย และแชมป์โลกฝาแฝดคู่แรกของโลก13 ปีก่อน
พ.ศ. 2549
พล.อ. จารุภัทร เรืองสุวรรณ ลาออกจากตำแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)