ทึ่ง!ศิลปินดอยสุเทพ วาดภาพ “ในหลวง” แจกนักท่องเที่ยว

2019-05-12 11:50:18

ทึ่ง!ศิลปินดอยสุเทพ วาดภาพ “ในหลวง” แจกนักท่องเที่ยว

Advertisement

ศิลปินดอยสุเทพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 10 แจกประชาชนและนักท่องเที่ยว สืบสานพระราชปณิธานจิตอาสา

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 12 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณศาลาจุดชมวิว ระหว่างทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีหนุ่มศิลปินแห่งดอยสุเทพ รายหนึ่งใช้เวลาตลอดทั้งวัน วาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แจกจ่ายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งทุกภาพใช้เวลาวาดเพียง 3 นาที และเป็นภาพที่สวยงาม สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว

นายดวงจันทร์ ไชยมงคล อายุ 46 ปี ศิลปินจิตอาสา กล่าวว่า ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำให้หลายปีที่ผ่านมายังได้วาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 แจกจ่ายให้กับประชาชนโดยไม่รับเงินบริจาค รวมแล้วกว่า 32,817 ภาพ กระทั่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงขึ้นครองราชย์จึงเริ่มวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระองค์ท่าน โดยปักหลักวาดภาพที่ศาลาจุดชมวิวมานานกว่า 8 ปี ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้วาดภาพเหมือนมอบให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวฟรี แต่หากใครที่ต้องการร่วมบริจาคก็สามารถร่วมบริจาคได้ตามอัธยาศัย โดยรายได้ส่วนหนึ่งได้นำไปจัดซื้อยาสามัญประจำบ้าน เพื่อให้บริการกับนักท่องเที่ยวฟรี
สำหรับแรงบันดาลใจว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในฐานะพสกนิกรจึงต้องการสืบสานพระราชปณิธานด้วยการเป็นจิตอาสาทั้งการวาดภาพและการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยตั้งใจวาดภาพแจกจ่ายให้กับประชาชนไปจนกว่าจะหมดแรง