"ศรีสุวรรณ" สงสัย "ธนาธร"มีหุ้นสื่ออีก 13 บริษัท

2019-05-10 15:05:59

"ศรีสุวรรณ" สงสัย "ธนาธร"มีหุ้นสื่ออีก 13 บริษัท

Advertisement

"ศรีสุวรรณ" สงสัย "ธนาธร" มีหุ้นสื่อเพิ่ม 13 บริษัทบุกยื่น กกต.ตรวจสอบต่อไป

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมฯได้แจ้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ยังมีข้อสงสัยการถือหุ้นของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 ของพรรคอนาคตใหม่อีกมากมายนั้น เนื่องจากตรวจพบข้อมูลใหม่ว่าอาจจะเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ อันอาจเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม ม.98(3) แห่งรัฐธรรมนูญ 2560 ประกอบ ม.42(3) ของพรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 และข้อ 90 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 หรือไม่  ทั้งนี้ สมาคมฯได้ตรวจพบว่ามีชื่อนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ที่มีหนึ่งในวัตถุประสงค์ตามหนังสือบริคณฑ์สนธิว่า ประกอบกิจการเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ โรงพิมพ์ จัดพิมพ์และเผยแพร่ ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นสื่อมวลชนอีกมากมายไม่ต่ำกว่า 13 บริษัท ซึ่งกรณีดังกล่าวมีบรรทัดฐานในการวินิจฉัยของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งออกมาหลายคดีแล้ว กรณีการถือครองหุ้นสื่อของผู้สมัคร ส.ส.หลายคนที่ กกต. ยื่นฟ้องและเพิกถอนสิทธิ และถึงแม้บัดนี้ กกต.จะประกาศรับรองให้นายธนาธร เป็น ส.ส.ไปแล้วก็ตาม แต่ตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว หาก กกต.วินิจฉัยว่าอาจเข้าข่ายตามข้อสงสัยในคำร้องของสมาคมฯจริง ก็สามารถส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิได้ รวมทั้งสามารถดำเนินการลงโทษตาม ม.151 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 ต่อไปได้

ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมฯจึงจะเดินทางไปยื่นข้อสงสัยพร้อมพยานหลักฐานดังกล่าวต่อ กกต. ในวันศุกร์ที่ 10 พ.ค.2562 นี้เวลา 10.00 น. ณ สำนักงาน กกต. ศูนย์ราชการ อาคาร B ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. เพราะหากเกิดกรณีเช่นนี้กับผู้สมัครหรือ สส. อีกหลายคน จะได้ใช้เป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายต่อไปได้ในอนาคต นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด