รพ.หัวหินรับเงินพระราชทาน 80 ล้านเร่งจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

2019-05-10 11:45:28

รพ.หัวหินรับเงินพระราชทาน 80 ล้านเร่งจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

Advertisement

รพ.หัวหินรับเงินพระราชทาน 80 ล้านบาทเร่งจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์พัฒนาศูนย์หัวใจ-อุบัติเหตุ


เมื่อวันที่ 10 พ.ค. พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผอ.รพ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าหลังจาก รพ.หัวหินได้รับเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 80 ล้านบาท โดยนำไปจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามรายการที่แต่ละโรงพยาบาลที่ได้รับพระราชทานจะดำเนินการจัดซื้อ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัดทำรายการเสนอสำนักพระราชวังเรียบร้อยแล้ว โดย รพ.หัวหินจะซื้อเครื่องแพทย์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์หัวใจและศูนย์อุบัติเหตุ เนื่องจากที่ผ่านมา รพ.หัวหินได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก ในหลวง รัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้ รพ.หัวหินยกระดับเป็น รพ.ศูนย์ทางด้านโรคหัวใจและศูนย์อุบัติเหตุ จากมติ ครม.จากนั้นมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง สำหรับเครื่องมือแพทย์จะต้องเร่งจัดซื้อตามรายการที่นำเสนอขอเงินพระราชทานภายใน 3- 6 เดือน สาเหตุที่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร เนื่องจากบางรายการเป็นเครื่องมือที่บริษัทผู้จำหน่ายจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ จากนั้นจะนำมาพัฒนาศักยภาพของศูนย์หัวใจสามารถดูแลผู้ป่วยในเขต จ.ประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียง ในอนาคตจะมีเครื่องตรวจหัวใจรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องมือจะสามารถดำเนินการด้านระบบประสาท เช่น หลอดเลือดในสมองได้ด้วย ดังนั้นผู้ป่วยจะได้รับการดูแลที่ดีขึ้นจากรักษาโรคหัวใจที่มีความซับซ้อน ส่วนศูนย์อุบัติเหตุจะมีเครื่องมือด้านศัลยกรรมประสาท เพราะฉะนั้นคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุทางสมองหรือเป็นโรคทางสมองก็จะได้รับการผ่าตัดที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ โดยรับผู้ป่วยส่งต่อจากพื้นที่ใกล้เคียงมากขึ้นในฐานะโรงพยาบาลทั่วไปที่มีความพิเศษในการรักษาด้านหัวใจและอุบัติเหตุ ขณะเดียวกันเครื่องมือที่โรงพยาบาลหัวหินต้องการเร่งด่วนในระยะสั้นคือเครื่องช่วยหายใจ เครื่องมือสำหรับการผ่าตัดเพื่อทำศัลยกรรมในระบบปัสสาวะ