โปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ร.10 ชั้นที่ 1 “พล.อ.เปรม”

2019-05-10 00:05:59

โปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ร.10 ชั้นที่ 1 “พล.อ.เปรม”

Advertisement

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ร.10 ชั้นที่  1 “พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์”

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 แก่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 1 พ.ค.2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน