จักรพรรดิญี่ปุ่นสักการะดวงวิญญาณบรรพบุรุษ

2019-05-09 13:05:12

จักรพรรดิญี่ปุ่นสักการะดวงวิญญาณบรรพบุรุษ

Advertisement

สมเด็จพระจักรพรรดิพร้อมด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น ทรงประกอบพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษแห่งราชวงศ์ดอกเบญจมาศ เมื่อวันพุธ ซึ่งเป็นหนึ่งในพิธีสำคัญตามโบราณราชประเพณีของศาสนาชินโต ก่อนถึงพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 22 ต.ค.

สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ ทรงประกอบพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษ ที่ศาลเจ้าคาชิโกะโดโกะโระ ภายในพระราชวังอิมพีเรียล ในกรุงโตเกียว ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่พระจักรพรรดิและพระจักรพรรดินีของญี่ปุ่นทุกพระองค์ ถวายราชสักการะแด่ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษแห่งราชวงศ์ยามาโตะทุกพระองค์ สืบต่อกันมา ก่อนเข้ารับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีอย่างเป็นทางการ

พิธีบวงสรวงดังกล่าว เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญ ตามหลักศาสนาชินโต ในการสืบราชสมบัติของพระจักรพรรดิ โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ จะมีขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 ต.ค. ปีนี้ ซึ่งจะเป็นปีเริ่มต้นของรัชสมัยเรวะ หรือ ปีเรวะที่ 1