พระโคกินข้าว น้ำ หญ้า ทำนายว่าน้ำท่าบริบูรณ์ดี

2019-05-09 10:35:24

พระโคกินข้าว น้ำ หญ้า ทำนายว่าน้ำท่าบริบูรณ์ดี

Advertisement

ผลเสี่ยงทายพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ วันพืชมงคลปี 2562 ได้ผ้านุ่ง 5 คืบ น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ ผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี พระโคกินข้าว น้ำ หญ้า น้ำ ท่าบริบูรณ์ดี

เมื่อเวลา 08.37 น. วันที่ 9 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพิธีมณฑลท้องสนามหลวง ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2562

โดยในปีนี้พระยาแรกนา คือ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนพระโคแรกนา ได้แก่ พระครูเพิ่ม และพระโคพูล อายุ 9 ปี ซึ่งเป็นโคพันธุ์ขาวลำพูน มีสีผิวขาวอมชมพู ขนสีขาวสะอาด เขามีสีขาว เป็นลำเทียนโค้งสวยงาม เคยปฏิบัติหน้าที่พระโคแรกนาขวัญมาแล้ว 2 ครั้ง ในปี 2559 และปี 2560 ส่วนพระโคสำรอง 1 คู่ คือ พระโคพอและพระโคเพียง อายุ 7 ปี เคยปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี 2561 ซึ่งมีนายมีศักดิ์ ภัคดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ถวายรายงานคำพยากรณ์ เสี่ยงทายผ้านุ่งของพระยาแรกนา และพระโคกินเลี้ยง

นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้คัดเลือกเกษตรกร จำนวน 16 สาขาอาชีพ สถาบันเกษตรกร จำนวน 12 กลุ่ม สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติจำนวน 7 สหกรณ์ นอกจากนี้ยังมีปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดินจำนวน 3 สาขา ประจำปี 2562 เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั

ทั้งนี้พระยาแรกนา ตั้งสัตยาธิฐานเสี่ยงทายผ้านุ่งแต่งกาย ที่จะเป็นการพยากรณ์ถึงความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศ โดยคำพยากรณ์ในปีนี้ พระยาแรกนาเสี่ยงทายหยิบได้ผ้า 5 คืบพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี


ส่วนในปีนี้ พระโค ได้เลือกกินข้าว พยากรณ์ว่าธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี และเลือกกินน้ำและหญ้าพยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะสมบูรณ์ดี

อย่างไรก็ตามในครั้งนี้กรมการข้าวได้ขอพระราชทานพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน ณ แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา จำนวน 4 พันธุ์ รวมน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งสิ้น 1,206 กิโลกรัม เพื่อใช้ในพระราชพิธี บรรจุในกระบุงเพื่อใช้หว่าน ส่วนที่เหลือบรรจุใส่ซองพลาสติกแจกจ่ายให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 366,000 ซอง ประกอบด้วย ข้าวนาสวน จำนวน 4 พันธุ์ ซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณลักษณะและความโดดเด่นคือ ขาวดอกมะลิ 105 ข้าวปทุมธานี 1 ข้าวกข43 และข้าว กข6 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวเหนียว

สำหรับบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงในวันนี้มีประชาชนเกษตรกร เป็นจำนวนมากเดินทางมารอร่วม พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวก ดูแลความเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด พร้อมตั้งจุดคัดกรองประชาชนที่มาร่วมงานและจัดพื้นที่เพื่อรอชมพระราชพิธีในวันนี้ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย