พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

2019-05-08 19:00:42

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

Advertisement

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จฯไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2562 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม


เมื่อเวลา 16.15 น. วันที่ 8 พ.ค.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2562 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

การนี้ ทรงหลั่งน้ำสังข์ ทรงเจิม นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา และพระราชทานพระธำมรงค์กับพระแสงปฏัก ทรงหลั่งน้ำสังข์ ทรงเจิมผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญ เมื่อทรงเจิมเทพีเสร็จแล้ว เสด็จฯไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก เสด็จฯไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จพระราชดำเนินกลับ