ด่วน! ศาล รธน.ชี้ ม.128 พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.ไม่ขัด รธน.

2019-05-08 10:55:38

ด่วน! ศาล รธน.ชี้ ม.128 พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.ไม่ขัด รธน.

Advertisement

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 มาตรา 128 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่า วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (1) ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 128 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 91 หรือไม่ ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนได้ทำความเห็นส่วนตนเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุม และที่ประชุมได้ปรึกษาหารือกันแล้วลงมติ ปรากฏผลการลงมติว่าศาลโดยมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 91 และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 128 เป็นบทบัญญัติที่มีหลักการเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ และคิดอัตราส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพื่อให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจำนวน 150 คน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 83 วรรคหนึ่ง (2) แม้บทบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 128 มีการบัญญัติรายละเอียดเพิ่มเติมจากบทบัญญัติมาตรา 91 แต่ก็เป็นเพียงการกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ คิดอัตราส่วนให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้ครบจำนวนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด โดยกำหนดวิธีการคิดคำนวณในกรณีนี้ไม่สามารถจัดสรรให้ครบ 150 คน ดังปรากฎรายละเอียดตามมาตรา 128 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) ซึ่งเป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 วรรคหนึ่ง และวรรคสามแล้ว จึงวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 128 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) และนายวิรัตน์ กัลยาศิริ อดีตผู้สมัคร ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เป็นผู้ยื่นคำร้องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าวิธีการคำนวณหาจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 128 มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 หรือไม่

เกี่ยวกับประเด็นนี้นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงมติผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณี พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 128 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 หรือไม่ โดยเห็นว่า วิธีการคำนวณหาจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 128 ได้เพิ่มข้อความต่าง ๆ ทำให้การคำนวณผลลัพธ์เพื่อหา ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 มีปัญหา

ทั้งนี้มาตรา 128 ได้เพิ่มหลักเกณฑ์ "มากกว่า" และ "ต่างไปจากที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้" ทั้งนี้อนุมาตราที่เพิ่มมา ได้แก่ (4) (6) (7) ในขณะที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้คำนวณหาจำนวน "ส.ส. พึงมี" แต่มาตรา 128 ไปเพิ่มเป็น "ส.ส.พึงมีเบื้องต้น"เป็นเหตุให้การคำนวณหา ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ได้ผลลัพธ์ไม่เป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 จึงมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 ให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป