พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงิน 2,407 ล้านช่วย รพ. 27 แห่ง

2019-05-07 23:15:34

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงิน  2,407 ล้านช่วย รพ. 27 แห่ง

Advertisement

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินกว่า  2,407 ล้าน จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ รพ. วิทยาลัยแพทย์ วิทยาลัยพยาบาล  และสถานพยาบาล  27 แห่ง


เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 7  พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี   พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล  และผู้อำนวยการสถานพยาบาลจำนวน 27 แห่ง  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินสำหรับจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินที่ประชาชนได้ร่วมกันทูลเกล้าฯ ถวายในการร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งหมดและส่วนหนึ่งเป็นเงินรายได้จากการจัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,407,144,487.59 บาท  ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชน ทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้