"วิษณุ"แจงคงคำสั่ง คสช. 65 ฉบับ

2019-05-07 17:55:54

"วิษณุ"แจงคงคำสั่ง คสช. 65 ฉบับ

Advertisement

"วิษณุ" แจงยกเลิกประกาศ คสช. คำสั่ง คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. ตลอด 5 ปีที่ผ่านมารวม 456 ฉบับ คงไว้ 65 ฉบับ ชี้หากรัฐบาลใหม่เห็นว่าไม่เหมาะสมยกเลิกได้

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  แถลงผลประชุมร่วม ครม. และคสช. ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช. คำสั่งหัวหน้า คสช. ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา รวม 456 ฉบับ ซึ่งเป็นประกาศคสช. 132 ฉบับ และคำสั่ง คสช. 166 ฉบับ และคำสั่งหัวหน้าคสช. 158 ฉบับ โดยการพิจารณายกเลิกแบ่งเป็น คำสั่งที่ยกเลิกไปแล้ว 74 ฉบับ สิ้นสุดแล้วหลังเสร็จภารกิจ 133 ฉบับ และจะสิ้นผลอัตโนมัติ 39 ฉบับ ทำให้คงเหลือคำสั่งที่ยังต้องพิจารณาอีก 210 ฉบับ ซึ่งคณะทำงานได้ทบทวนแล้ว เห็นควรยกเลิก และให้อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งหัวหน้า คสช.เพื่อยกเลิกต่อไป 68 ฉบับ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำเป็นกฎหมาย แล้วจึงให้กฎหมายใหม่ยกเลิก  77 ฉบับ เหลือ 65 ฉบับ

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า ส่วนที่คงไว้ 65 ฉบับ เพราะหน่วยงานและส่วนราชการต่าง ๆเห็นว่ามีความสำคัญและจำเป็น ซึ่งจะคงอยู่จนถึงรัฐบาลหน้า เพราะหากยกเลิกจะส่งผลต่อการบังคับใช้กฏหมายได้ เช่น กฎหมาย ไอยูยู เป็นต้น ทั้งนี้สาเหตุที่ต้องยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช.ในบางฉบับ เพราะไม่เหมาะสทจะให้มีต่อไป และหากคงไว้อาจเป็นภาระต่อรัฐบาลหน้า คสช.มีคำสั่งยกเลิกเอง จึงสะดวกกว่า 

นายวิษณุ กล่าวอีกว่า ส่วนกฎหมายที่ สนช.ผ่านความเห็นชอบมีทั้งหมด 456 ฉบับ ซึ่งที่สำคัญคือ พ.ร.บ.งบประมาณตั้งแต่ ปี 2558-2562 นอกจากนี้ ยังรวมถึง พ.ร.บ.สำคัญทางเศรษฐกิจ พ.ร.บ.สำคัญทางการบริหารและระบบราชการ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย และพ.ร.บ.สำคัญทางสังคม ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นกฎหมายสำคัญในการบริหารประเทศ แต่ทั้งนี้ที่ประชุมกำชับว่า ในส่วนของกฎหมายทั้ง 456 ฉบับ หากรัฐบาลใหม่เห็นว่ากฎหมายใดไม่เหมาะสม ก็สามารถยกเลิกได้