สถานที่พร้อมรับรายงานตัว ส.ส.

2019-05-07 13:50:33

สถานที่พร้อมรับรายงานตัว ส.ส.

Advertisement

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเผยเตรียมพร้อมสถานที่รับรายงานตัว ส.ส.แล้ว

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ได้เตรียมพร้อมสถานที่เพื่อรับรายงานตัว ส.ส.แล้ว หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศและรับรองความเป็นส.ส.หลังการเลือกตั้ง โดยได้เตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้ 7 พ.ค. เวลา 08.30 น.แล้ว ทั้งนี้ เมื่อ ส.ส.ที่ได้รับใบรับรองความเป็นส.ส.​จาก กกต.​ สามารถยื่นรายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ย่านเกียกกาย ชั้น 4 ฝั่งสำนักงานสภาฯ ได้ทันที โดยต้องเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัว อาทิ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาเอกสารของคู่สมรส และรูปถ่ายด้วย 

นายสรศักดิ์ กล่าวด้วยว่า เมื่อมี ส.ส.มารายงานตัววันต่อวัน ทางสำนักงานฯ จะแจ้งยอดไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)ให้รับทราบ และเมื่อมียอดรายงานตัวส.ส.ครบ 95 เปอร์เซ็นต์ กระบวนการต่อไปคือ สลค.จะนำความกราบทูลเพื่อออกพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรก และกำหนดวันเพื่อให้มีงานรัฐพิธีเปิดประชุม จากนั้นสำนักงานฯ จะแจ้งไปยัง สมาชิกให้เตรียมพร้อมเข้าร่วมงานรัฐพิธี