"อนุพงษ์"ชวนชมมหรสพสมโภช 22-28 พ.ค.

2019-05-07 11:25:51

"อนุพงษ์"ชวนชมมหรสพสมโภช 22-28 พ.ค.

Advertisement

รมว.มหาดไทยระบุงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ชวนชมมโหรสพสมโภช 22-28 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงการดูแลความเรียบร้อยงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ผ่านมาว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าร่วมงาน ในขณะที่ต่างจังหวัดก็จัดงานคู่ขนานตามจุดมีการติดตั้งจอที่เชื่อมกับการถ่ายทอดสดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมคู่ขนานเช่น การบวชของกระทรวงวัฒนธรรมและการถวายพระพรของทุกจังหวัดพร้อมเพียงกัน และในวันที่ 5 พ.ค. ช่วงเสด็จเลียบพระนครด้วยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ประชาชนจากต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมงานมาเป็นจำนวน ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยอำนวยความสะดวกประชาชนให้เกิดความปลอดภัยความสะดวก เสมือนว่าประชาชนที่มาร่วมงานเป็นแขกของพระองค์ท่าน ดังนั้นเราจึงได้จัดอำนวยความสะดวกไม่เช่นนั้นจะเกิดความคับคั่งในการเดินทางและความยากลำบากในการเข้าพื้นที่หรือไปแออัดที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคนเดินทางมาจำนวนมากทั้งที่เดินทางมาเองและที่เราได้จัดรถไว้ให้ รวมถึงการกินอยู่ และตอนนี้ประชนชนต่างจังหวัดก็กลับถึงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

รมว.มหาดไทย กล่าวต่อว่า กิจกรรมสำคัญจากนี้ไปคือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัฐบาลได้ดำเนินการตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องสาธารณะคูคลองตกแต่งสวนย่อมในทุกจังหวัดจะเร่งดำเนินการในส่วนนี้เป็นไปตามพระราชประสงค์และในส่วนของมหรสพสมโภชงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นการดำเนินการของกระทรวงวัฒนธรรม เริ่มตั้งวันที่22-28 พ.ค.นี้ ที่ท้องสนามหลวง ซึ่งเป็นเรื่องของวัฒนธรรม เช่น โขน การแสดงต่างๆ จะมีการบูรณาการ ทั้งนี้พี่น้องประชาชนมีความปลื้มปิติยินดีที่ได้มาร่วมงาน อย่างไรก็ตามอยากให้สื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์การจัดมหรสพในแต่ละพื้นที่ ขอเชิญชวนมาร่วมงาน ชึ่งในแต่จังหวัดได้มีการประชาสัมพันธ์วันเวลาในการจัดงานเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความร่วมมือร่วมใจของประชาชน