“ในหลวง-พระราชินี” เสด็จออกสีหบัญชร พสกนิกรเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” กึกก้อง

2019-05-06 18:15:49

“ในหลวง-พระราชินี” เสด็จออกสีหบัญชร พสกนิกรเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” กึกก้อง

Advertisement

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท โปรดฯ ให้พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล 

วันที่ 6 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จออกสีหบัญชร โปรดฯ ให้พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ในการนี้ทรงโบกพระหัตถ์ แย้มพระสรวล  ประทานแก่พสกนิกร ท่ามกลางการเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" ดังกึกก้อง ยังความปลื้มปีติอย่างหาที่สุดมิได้