พระบรมราชโองการสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

2019-05-05 20:30:13

พระบรมราชโองการสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

ประกาศกระแสพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ วันอาทิตย์ที่ 5 พ.ค.2562


AdvertisementAdvertisement

ขอบคุณภาพ : พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

แท็กที่เกี่ยวข้อง