พระบรมราชโองการสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

2019-05-05 20:30:13

พระบรมราชโองการสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

Advertisement

ประกาศกระแสพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ วันอาทิตย์ที่ 5 พ.ค.2562
ขอบคุณภาพ : พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒