สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับน้ำอภิเษก 8 ทิศ ราชครูน้อมเกล้าถวายพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร

2019-05-04 22:20:08

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับน้ำอภิเษก 8 ทิศ ราชครูน้อมเกล้าถวายพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร

Advertisement

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับน้ำอภิเษก 8 ทั้งหมด 8 ทิศ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณน้อมเกล้าถวายพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร


เมื่อเวลา 11.39 น.วันที่ 4 พ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า เสด็จออกจากหอพระสุราลัยพิมานเข้าพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาส์นภายใต้พระบวรเศวตฉัตร แปรพระพักตร์ทิศบูรพา (ตะวันออก) เป็นปฐม พันโท สมชาย กาญจนมณี ปฏิบัติหน้าที่สมุหพระราชพิธี ทูลเกล้าฯ ถวายพระเต้าเบญจคัพย์ รัชกาลที่ 1 สำหรับทรงรับน้ำอภิเษกประจำทิศโดยทักษิณาวรรต ดังนี้

ทิศบูรพา (ตะวันออก) พล.ร.อ.หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าฯ ถวายน้ำอภิเษกด้วยถ้วยศิลาจารึกอักษรพุทธคาถาเป็นทิศแรกแล้ว พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายน้ำพระเทพมนตร์ด้วยพระครอบเฟือง (สัมฤทธิ์) เสร็จแล้ว ทูลเกล้าฯ ถวายน้ำเทพมนตร์ด้วยพระมหาสังข์ประจำทิศที่พระหัตถ์ทุกทิศตามลำดับ หลังผู้ถวายน้ำอภิเษก


ทิศอาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้) หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล, ทิศทักษิณ (ใต้) พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้) พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ทิศประจิม (ตะวันตก) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทิศพายัพ (ตะวันออกตกเฉียงเหนือ) นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทิศอุดร (เหนือ) นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ทิศอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) นายจรัส สุวรรณเวลา ราชบัณฑิตน้ำอภิเษกนี้คือน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ในกรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด ซึ่งได้พลีกรรมตักไปประกอบกับการพระราชพิธีแล้วมาทูลเกล้าฯ ให้ทรงแผ่พระราชอาณาปกครองประชาชนในทิศทั้ง 8 ตามลำดับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จแปกประทับทรงรับน้ำอภิเษกนั้นไปตามทิศ แล้วประทับทิศบูรพา (แทนทิศกลาง) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้า ฯ ถวายน้ำอภิเษกสำหรับทิศกลาง แล้วเจ้าพนักงานจะได้เชิญพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรมามอบให้พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ น้อมเกล้าฯ ถวายเวลา 11.49 น.ทรงรับและพระราชทานผู้เชิญรับเชิญไว้ ขณะนั้นพราหมณ์เป่าสังข์ ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคม ฆ้องชัย แตร มโหระทึก และดุริยางค์

ขอบคุณเพจพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒,เดลินิวส์ออนไลน์