สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสรงพระมุรธาภิเษก

2019-05-04 21:50:45

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสรงพระมุรธาภิเษก

Advertisement

เปิดภาพประวัติศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสรงพระมุรธาภิเษก สมเด็จพระสังฆราช พระอนุวงศ์ และพราหมณ์ ถวายน้ำพระพุทธมนต์ และน้ำเทพมนตร์


เมื่อวันที่ 4 พ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสรงพระมุรธาภิเษก สมเด็จพระสังฆราช พระอนุวงศ์ และพราหมณ์ ถวายน้ำพระพุทธมนต์ และน้ำเทพมนตร์ ตามลำดับ ได้แก่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนานทางทิศตะวันตก ถวายน้ำพระพุทธมนต์ด้วยพระครอบพระกริ่ง รัชกาลที่ 4 ที่พระปฤษฎางค์ เสด็จลงจากมณฑปพระกระยาสนาน และเสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนานทางทิศตะวันออก ถวายน้ำพระพุทธมนต์ด้วยพระครอบยันต์เดิม รัชกาลที่ 4 ที่พระหัตถ์ เสด็จลงจากมณฑปพระกระยาสนาน


ขอบคุณเพจพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒,เรารักราชวงศ์จักรี we love chakri dynasty,เดลินิวส์ออนไลน์