วันนี้มีอะไร: 4 พฤษภาคม วันบรมราชาภิเษก

2019-05-04 00:00:36

วันนี้มีอะไร: 4 พฤษภาคม วันบรมราชาภิเษก

Advertisement

วันบรมราชาภิเษก
เนื่องจากวันฉัตรมงคลถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีนี้ ในวันที่ 4 - 6 พ.ค. 2562 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะจัดขึ้นในวันที่ 4 พ.ค. 2562 นับตั้งแต่ปี 2563 จึงถือวันที่ 4 พ.ค. เป็นวันฉัตรมงคลสืบไป


548 ปีก่อน
พ.ศ. 2014
พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 แห่งอังกฤษ นำทัพชนะกองทหารของเจ้าผู้ครองนครแลงคาสเตอร์

100 ปีก่อน
พ.ศ. 2462
นักศึกษาในกรุงปักกิ่ง เดินขบวนคัดค้านการประชุมสันติภาพที่แวร์ซายในฝรั่งเศส ที่ญี่ปุ่นบังคับให้รัฐบาลหยวน ซื่อไข่ ลงนามรับรองคำขาด 21 ข้อ ซึ่งมีข้อหนึ่งที่จีนต้องยอมรับรองสิทธิเหนือดินแดนมณฑลซานตง


ภาพ Bud Fraker90 ปีก่อน
พ.ศ. 2472
วันเกิด ออเดรย์ เฮปเบิร์น นักแสดงอังกฤษเชื้อสายเนเธอร์แลนด์39 ปีก่อน


พ.ศ. 2523
ประธานาธิบดียูโกสลาเวียถึงแก่อสัญญกรรมก่อนหน้าวันคล้ายวันเกิดปีที่ 88 เพียง 3 วัน ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงแปลจากเรื่อง Tito ของ Phyllis Auty อันเป็นเรื่องราวของรัฐบุรุษผู้นี้ เป็นพระราชนิพนธ์แปลเรื่อง “ติโต”