คสช.แจ้งว่าที่ ส.ว.ส่งประวัติภายใน 4 พ.ค.

2019-05-03 16:05:31

คสช.แจ้งว่าที่ ส.ว.ส่งประวัติภายใน 4 พ.ค.

Advertisement

คสช.ส่งหนังสือลับแจ้งว่าที่ ส.ว.กรอกข้อมูลประวัติ ส่งสำนักเลขาธิการ คสช.ภายในวันที่ 4 พ.ค.

จากกรณที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 พ.ค.ว่า ขณะนี้การสรรหา ส.ว.เรียบร้อยแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  คสช.ได้มีหนังสือลับ ลงวันที่ 30 เม.ย. 2562 ส่งไปยังผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ส.ว. ระบุว่า 1. คสช. ขอแจ้งเพื่อกรุณาทราบว่า ท่านคือบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภา พ.ศ.2561 บทเฉพาะกาลมาตรา 90 (1)(ค) 2.เพื่อให้การดำเนินการของ คสช. ในขั้นตอนต่อไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอความกรุณากรอกข้อมูลประวัติ สำหรับนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตามแบบฟอร์มที่แนบและส่งกลับทางไปรษณีย์หรือนำสารเท่านั้นมายังสำนักเลขาธิการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในกองบัญชากรกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 ภายในวันที่ 4 พ.ค.2562 เพื่อดำเนิการต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส.ว.  มีทั้งหมด  250 คน  มีที่มาดังนี้  1.ส.ว. โดยตำแหน่ง 6 คน  ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  2.กลุ่มที่เลือกกันเอง แล้ว คสช. เลือกอีกครั้งในขั้นตอนสุดท้าย 50 คน  3.กลุ่มที่ คสช. เลือกทั้งกระบวนการ 194 คน