“ประจิน”แจงภารกิจกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

2019-05-03 12:40:21

“ประจิน”แจงภารกิจกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

Advertisement

“ประจิน” แจงภารกิจกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม มุ่งวิจัยสร้างนวัตกรรมนำไปสู่ชุมชนและสังคม ในการขับเคลื่อนประเทศ สอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงการตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ว่า ขณะนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้แล้วเกือบทั้งหมด โดยกระทรวงใหม่จะแบ่งภารกิจเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 1.ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และ2.การอุดมศึกษา ครอบคลุมสถาบันการศึกษา 158 สถาบัน รวมถึงสถาบันการศึกษาของเอกชน จะไม่มีหน่วยงานกำกับ แต่จะทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งจะมาดูในเรื่องของนโยบายในด้านการศึกษาที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในด้านวิชาการและเรื่องของการวิจัยสร้างนวัตกรรมนำไปสู่ชุมชนและสังคม ในการขับเคลื่อนประเทศ สอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวต่อว่า ส่วนภารกิจสำคัญของกระทรวงแบ่งเป็นการพัฒนาและผลิตบุคลากรที่ตรงต่อความต้องการของประเทศ การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม และการรักษาศิลปะวัฒนธรรม สำหรับการแต่งตั้งรักษาการรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงนั้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้พิจารณา ต้องดูความชัดเจนในการประชุม ครม. วันที่ 7 พ.ค.