อัญเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกร

2019-05-03 12:05:21

อัญเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกร

Advertisement

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ เลขาธิการพระราชวัง อัญเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 พ.ค. 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง อัญเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร โดยพระราชยานกง จากธรรมาสน์ศิลา วัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก