ขนขยะ-ศพนักไต่เขาลงจากเอเวอเรสต์

2019-05-03 07:00:40

ขนขยะ-ศพนักไต่เขาลงจากเอเวอเรสต์

Advertisement

สมาชิกทีมอาสาสมัคร 14 คน กำลังปฏิบัติภารกิจยากลำบาก ขนขยะและศพนักไต่เขา ลงจากยอดเอเวอเรสต์ ซึ่งเป็นยอดเขาสูงที่สุดในโลก บนเทือกเขาหิมาลัย ลงสู่พื้นล่างทางฝั่งประเทศเนปาล

ความพยายามพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ ขนาดความสูง 8,848 เมตร ตลอดระยะเวลาหลายสิบปี ของนักไต่เขาจากทั่วโลก ทำให้ตามเส้นทางขึ้นสู่ยอดเกลื่อนไปด้วยขยะ อุจจาระมนุษย์ และศพนักไต่เขา

ในระยะ 2 สัปดาห์แรกของภารกิจ ทีมอาสาสมัครสามารถลำเลียงขยะลงจากเอเวอเรสต์ได้รวมน้ำหนักประมาณ 3 ตัน หรือน้ำหนักไล่เลี่ยกับรถเอสยูวี 2 คัน ขยะเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นกระป๋องเครื่องดื่มเปล่า ขวด พลาสติก และอุปกรณ์ไต่เขาที่ทิ้งแล้ว นอกจากนั้นยังพบศพนักไต่เขา 4 ศพ และนำลงสู่พื้นล่าง

ทีมอาสาสมัครทำความสะอาดยอดเขาเอเวอเรสต์ ตั้งเป้าหมายขนขยะลงอย่างน้อย 10 ตัน ภายในเวลา 45 วัน

รัฐบาลเนปาลและชุมชนท้องถิ่น พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะบนเทือกเขาหิมาลัยมานาน ขณะที่นักไต่เขาจากทั่วโลก เดินทางเข้าประเทศมากขึ้นทุกปี เพื่อพิชิตยอดเขาสูงที่สุดในโลก โดยหนึ่งในวิธีการที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 คือ ให้นักไต่เขาวางเงินมัดจำ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการปีน และจะคืนเงินมัดจำให้ หากนักไต่เขารายนั้นๆ กลับลงสู่ฐานล่างพร้อมกับขยะรวมน้ำหนักอย่างน้อย 8 กิโลกรัม

เจ้าหน้าที่เนปาลเผยอีกว่า นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 มีนักไต่เขาเสียชีวิตตามเส้นทางขึ้นสู่ยอดเอเวอเรสต์มากกว่า 200 คน และศพของนักไต่เขาเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังถูกฝังกลบอยู่ใต้ธารน้ำแข็งหรือหิมะ