รฟม.ให้บริการฟรี รถไฟฟ้า 5 - 6 พ.ค.

2019-05-02 13:55:36

รฟม.ให้บริการฟรี รถไฟฟ้า 5 - 6 พ.ค.

Advertisement

รฟม.ขยายวันเปิดให้บริการรถไฟฟ้าฟรี วันที่ 5 - 6 พ.ค. เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพิ่มมากขึ้น รฟม. จึงขยายวันเปิดให้บริการรถไฟฟ้าทั้งสองสาย ได้แก่ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ฟรี ในวันที่ 6 พ.ค. 2562 เพิ่มอีก 1 วัน เป็นระหว่างวันที่ 5 - 6 พ.ค.2562 ตลอดระยะเวลาการเปิดให้บริการ นอกจากนี้ รฟม. ยังได้จัดให้บริการที่จอดรถฟรี ทุกอาคารและลานจอดรถของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และ MRT สายสีม่วง รวมถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ ในระหว่างระหว่างวันที่ 4 - 6 พ.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึง 01.00 น. ของวันที่ 7 พ.ค. 2562 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่ จะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044 และศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0 2624 5200