นายกฯลงนามแสดงยินดีสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นพระองค์ใหม่

2019-05-02 12:20:38

นายกฯลงนามแสดงยินดีสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นพระองค์ใหม่

Advertisement

นายกฯลงนามในสมุดแสดงความยินดีในโอกาสการขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นพระองค์ใหม่

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เดินทางไปลงนามในสมุดแสดงความยินดีในโอกาสการขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นพระองค์ใหม่ ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ถนนวิทยุ