“บิ๊กป้อม”กำชับทุกกระทรวงเร่งแก้ปัญหาราคาปาล์มนำ้มัน

2019-05-02 12:10:47

“บิ๊กป้อม”กำชับทุกกระทรวงเร่งแก้ปัญหาราคาปาล์มนำ้มัน

Advertisement

“บิ๊กป้อม”เรียกประชุมเร่งด่วนแก้ปัญหาราคาปาล์มนำ้มันตกต่ำ กำชับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานใกล้ชิด เร่งลดปริมาณนำ้มันดิบส่วนเกิน ปรับสมดุลนำ้มันปาล์มในประเทศ ใช้นำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้นำ้มันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 รวมทั้งเข้มงวดตรวจสอบสต๊อกนำ้มันปาล์มดิบคงเหลือให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า วันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้เรียกประชุม คณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ ครั้งที่ 2/62 ณ ทำเนียบรัฐบาลโดยย้ำเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มนำ้มัน อันเนื่องจากราคาผลผลิตตกต่ำ จากสภาพอากาศร้อนจัดสงผลปาล์มสุกเร็ว เป็นผลให้ผลผลิตปาล์มดิบออกสู่ตลาดมาก จนล้นกำลังสกัดจากโรงสกัดที่มีอยู่ ซึ่งส่งผลให้ราคาผลปาล์มหน้าลานเท มีราคาตกลง โดยกำชับให้ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องทำงานเป็นทีม ประสานงานใกล้ชิด เร่งลดปริมาณนำ้มันดิบส่วนเกิน ทั้งมาตรการปรับสมดุลนำ้มันปาล์มในประเทศ โดยใช้นำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า การส่งเสริมการใช้นำ้มันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 รวมทั้งเข้มงวดตรวจสอบสต๊อกนำ้มันปาล์มดิบคงเหลือให้เป็นผลรูปธรรมโดยเร็ว

พล.อ.ประวิตร’ ได้มอบให้กระทรวงพลังงานโดย กฟผ. นำแนวทางการดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 200,000 ตัน ไปผลิตกระแสไฟฟ้า ใน 3 เดือน โดยเร่งจัดซื้อนำ้มันปาล์มดิบ จากโรงงานสกัด ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดคุณสมบัติ ทันทีใน พ.ค. จำนวน 100,000 ตัน ( ชำระภายใน 7 วัน หลังส่งมอบ ) พร้อมทั้งให้ กระทรวงพลังงาน โดย ปตท. เร่งเข้ามาจัดซื้อนำ้มันปาล์มดิบ เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต นำ้มันดีเซลบี 20 และประสานกับทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กระตุ้นและส่งเสริมการใช้นำ้มันดีเซล บี 20 รวมทั้งให้กระทรวงอุตสาหกรรมประสานและติดตามความร่วมมือจากโรงงานสกัดทุกโรง พร้อมกันนี้ ขอให้กระทรวงพาณิชย์ประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำแนวทางแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันให้อยู่ในราคาที่เหมาะสม โดยเร่งติดตามขับเคลื่อนแก้ปัญหาทั้งระบบให้มีผลทันที รวมทั้งให้ประสานลดราคาปุ๋ยแก่เกษตรกร และส่งเสริมการบริโภคนำ้มันปาล์ม พร้อมทั้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรง ทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับการสายพันธ์ุปาล์ม การเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งการดูแลช่วยเหลือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อการเกษตร ทั้งนี้เร่งนำข้อสรุปจากการประชุมที่ได้ข้อยุติ เสนอ ครม.ใน 7 พ.ค.นี้