“อนาคตใหม่”จี้ กกต.เปิดคะแนนรายหน่วยผ่านเว็บไซต์

2019-05-02 11:50:46

“อนาคตใหม่”จี้ กกต.เปิดคะแนนรายหน่วยผ่านเว็บไซต์

Advertisement

พรรคอนาคตใหม่ ยื่น กกต. เปิดเผยผลการนับคะแนน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง รายหน่วยทั่วประเทศ โดยให้เผยแพร่ในรูปแบบเอกสารลงเว็บไซต์ กกต. เพื่อความโปร่งใส

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนพรรค และนายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เดินทางเข้ายื่นเรื่องต่อ กกต. เพื่อขอให้มีคำสั่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศ ให้เปิดเผยรายงานผลการนับคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งรายหน่วย โดยให้เผยแพร่ในรูปแบบเอกสารลงเว็บไซต์ กกต.

นายไกลก้อง กล่าวว่า ก่อนหน้านี้พี่พรรคอนาคตใหม่ได้เคยมายื่นหนังสือขอให้ กกต. เปิดเผยข้อมูลการนับคะแนนรายหน่วยเลือกตั้ง ซึ่ง กกต. ได้ชี้แจงว่า สามารถตรวจสอบผลนับคะแนนรายหน่วยได้ที่ กกต.จังหวัด แต่ปรากฎว่าจนถึงขณะนี้ ยังมีหลายจังหวัดที่ไม่สามารถคัดสำเนาได้ เนื่องจาก กกต. จังหวัด อ้างว่ายังไม่มีคำสั่งจาก กกต.กลางมาถึง ซึ่งพรรคมองว่าการเปิดเผยผลการนับคะแนนตามเอกสารแบบ ส.ส. 5/11 , 5/16 , 5/17 และ 5/18 นั้น ผู้มีส่วนได้เสียไม่ใช่แค่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง แต่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่เป็นผู้ใช้สิทธิโดยตรง และการเปิดเผยผลคะแนนจะทำให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งทำให้การจัดการเลือกตั้งของ กกต. เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ดังนั้นจึงเรียกร้องให้ กกต. เปิดเผยผลการนับคะแนนรายหน่วยทั้งหมดทั่วประเทศ ผ่านทางเอกสารลงเว็บไซต์ของ กกต. โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลการนับคะแนนตามเอกสาร ส.ส. 5/11 ที่เป็นแบบขีดคะแนน ซึ่ง กกต. อ้างว่าอยู่ในหีบไม่สามารถเปิดเผยได้ เเต่กลับพบว่าบางหน่วยเมื่อนำไปกรอกในเอกสาร 5/18 คะแนนกลับลดลง