“วิษณุ”คาดคำสั่ง คสช. 62 ฉบับคงอยู่ถึงรัฐบาลใหม่

2019-05-02 11:20:00

“วิษณุ”คาดคำสั่ง คสช. 62 ฉบับคงอยู่ถึงรัฐบาลใหม่

Advertisement

“วิษณุ” คาดมีคำสั่ง คสช. ประมาณ 62 ฉบับคงอยู่ไปจนถึงรัฐบาลชุดใหม่

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการยกเลิกประกาศ หรือ คำสั่ง คสช. ว่า สิ่งที่ออกมามี 3 ส่วน คือ ประกาศ คสช. ระหว่างวันที่ 22 พ.ค.2557 ถึงการมีรัฐบาล คำสั่ง คสช.และคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ออกโดยมาตรา 44 ทั้งหมดรวมแล้วมีจำนวนมาก แต่ครึ่งหนึ่งถูกยกเลิกไปแล้วด้วยตัวเอง และประกาศยกเลิกไป เหลือเพียงครึ่งหนึ่ง ในจำนวนนี้มีครึ่งหนึ่งที่ไม่ต้องทำอะไร เมื่อดำเนินการตามคำสั่งไปแล้วก็จะเป็นที่ยุติ เช่น คำสั่งย้ายบุคคล ส่วนอีกครึ่งที่เหลือยังมีสถานะอยู่และหมดความจำเป็น หากปล่อยให้ถึงรัฐบาลต่อไป ถ้าเขาจะยกเลิกก็ต้องเป็นภาระที่ต้องออกพระราชบัญญัติ ดังนั้นจึงจะออกมาตรา 44 ขึ้นมา 1 ฉบับ สุดท้ายหรือเกือบสุดท้ายเพื่อล้างสิ่งเหล่านี้ออกไป แต่จะมีเหลืออยู่จำนวนหนึ่งประมาณ 62 ฉบับที่ยังมีความจำเป็นอยู่ และมีคำแนะนำจาก คสช.ไปถึง ครม.ซึ่งมีมติ ครม.ออกมาแล้วว่าให้กระทรวงไปถ่ายโอนเข้าสู่ระบบโดยเร็ว ต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ครม.ชุดนี้หรือรัฐบาลชุดหน้า ดังนั้นคาดว่าจะเหลือบางส่วนไปถึงรัฐบาลใหม่