“ใบไม้” เพื่อใช้ในพิธี “สรงพระมุรธาภิเษก”

2019-05-02 10:50:10

“ใบไม้” เพื่อใช้ในพิธี “สรงพระมุรธาภิเษก”

Advertisement

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2493 เมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑปพระกระยาสนาน ประทับเหนืออุทุมพรราชอาสน์ คือที่นั่งทำด้วยไม้มะเดื่อ ใต้ที่ประทับรองด้วย “ใบแก้ว” ที่ตำราโหราศาสตร์กล่าวว่า อักษร ก เป็นอายุ คือความมั่นคงสำหรับผู้เกิดวันจันทร์ ทรงเหยียบใบอ้อที่รองอยู่ใต้พื้นมณฑปพระยาสนาน

“ใบอ้อ” เป็นหญ้าชนิดหนึ่ง ลำต้นแข็งเป็นปล้อง ข้างในกลวง ตามตำรากล่าวว่า อักษร อ เป็นกาลกิณี คือ สิ่งชั่วร้ายสำหรับผู้เกิดวันจันทร์ ต่อมาเจ้าพนักงานไขสหัสธารา ถวายสรง สมเด็จพระสังฆราช พระบรมวงศ์ผู้ใหญ่ โหรหลวงและหัวหน้าพราหมณ์ ถวายน้ำพระพุทธมนต์ และน้ำเทพมนต์ ตามลำดับแล้ว หัวหน้าพราหมณ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย “ใบมะตูม” ทรงทัด ซึ่งมีลักษณะเหมือนตรี เทพศาสตราวุธในศาสนาพราหมณ์ เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ และความเป็นสิริมงคล แล้วทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย “ใบกระถิน” เพื่อทรงถือ