คพ. ลุยโครงการคืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ

2019-05-01 16:25:06

คพ. ลุยโครงการคืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ

Advertisement

คพ. ส่งมอบมือถือเก่า ในโครงการคืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ เพื่อนำไปกำจัด พร้อมกับจะดำเนินการต่อกับ ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คพ. ได้ส่งมอบมือถือเก่าที่ประชาชนนำมาคืนที่ คพ. จากดำเนินการโครงการคืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ จำนวนประมาณ 2,000 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ ให้บริษัท เทสแอม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อัคคีปราการ จำกัด และบริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปจัดการตามหลักวิชาการ ป้องกันผลกระทบต่อต่อสิ่งแวดล้อมและผลตอบแทนที่ได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะได้มอบให้แก่ให้แก่มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เพื่อนำเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำขาเทียมพระราชทานมอบให้ผู้พิการต่อไป


นายประลอง กล่าวว่า คพ. ดำเนินโครงการคืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ให้บริการเครือข่าย ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้รับจัดการซากโทรศัพท์มือถือ เพื่อรับคืนมือถือจากประชาชนทั่วไป นำกลับไปรีไซเคิลให้เกิดความคุ้มค่าโดยการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ควบคุมกับการจัดการกากของเสียอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และผลตอบแทนที่ได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะได้มอบให้แก่ให้แก่องค์กรเพื่อการกุศลนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ประชาชนที่จะคืนมือถือเก่า สามารถนำมือถือคืนได้ คพ. หรือตามศูนย์ให้บริการเครือข่ายมือถือที่กำหนดและจุดรับคืนที่มีสัญลักษณ์โครงการ ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0 2298 2420"เนื่องจากการออกพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ฯ ยังต้องนำไปปรับปรุงและแก้ไข เพื่อเสนอในคราวต่อไป ดังนั้น การจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ณ.ขณะนี้ ยังเป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คพ.จะขยายโครงการฯ ดังกล่าวให้รวมถึงการส่งคืนซากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนนำซากเครื่องใช้ไฟฟ้ามาส่งได้ที่คพ.หรือหน่วยงานเครือข่าย และประสานผู้บริษัทที่กำจัดอย่างถูกต้องนำไปจัดการอย่างถูกต้องต่อไป เพื่อลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม" นายประลอง กล่าว