ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

2019-05-02 14:30:56

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

Advertisement

รางวัลที่ 1 (รางวัลละ 6,000,000 บาท)

061324

เลขหน้า 3 ตัว (2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท)

043     476
เลขท้าย 3 ตัว (2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท)

699      374
เลขท้าย 2 ตัว (รางวัลละ 2,000 บาท)


25รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 (2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท)061323       061325รางวัลที่ 2 (5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท)

275266  546364  618474  731648  875090

รางวัลที่ 3 (10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท)

067098  078151  219180  281336  308191

409474  417523  448369  597096  620716
รางวัลที่ 4 (50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท)

002573  012374  018238  024744  049779
064327  073231  076422  091443  097966


107024  116751  122388  124263  129473
169609  171923  182587  190459  217704 

226313  269667  305866  307799  335481 
347861  390897  395329  405536  449832

461721  468758  519089  572910  575937 
628648  644456  673398  677693  685296

686259  696183  719278  832700  835731
836038  852726  943945  962009  978113
รางวัลที่ 5 (100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท)

008735  010769  036331  049057  072451
085858  109602  148923  151367  152971

165459  170848  174776  176811  180510
187297  188287  199283  202119  225753

229961  236085  246365  256478  263173
283144  287668  293256  293417  295159  

307487  308949  322493  324322  325494
334225  334412  336664  345610  374597

377179  378339  395743  419526  420067
420768  439957  443137  453946  455012

456681  459581  461044  466914  470225
476503  495048  514010  524629  525003

525738  527656  529330  547878  556377
582789  583211  587050  595775  607324

607474  608338  613982  632599  680175
680210  696405  713519  719195  726869

744167  773375  776909  778103  781129
800993  802507  822550  824038  827035

844211  847859  851582  854954  872225
877225  904519  954384  967932  974809  
***การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล***

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 เมษายน 2562

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 เมษายน 2562