เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่ม เตือน ปชช.เก็บของขึ้นที่สูง

2017-07-17 11:00:20

เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่ม เตือน ปชช.เก็บของขึ้นที่สูง

Advertisement


เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีก เตือนพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งเก็บของขึ้นที่สูง

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จุดวัดน้ำหน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมืองนครสวรรค์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เขื่อนเจ้าพระยา ต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 1,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีก 16 เซนติเมตร
โดยเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งควรเก็บของขึ้นที่สูง และติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิด