วันนี้มีอะไร: 14 เมษายน วันครอบครัว

2019-04-14 00:00:27

วันนี้มีอะไร: 14 เมษายน วันครอบครัว

วันครอบครัว
สืบเนื่องจาก 13 เม.ย. ของทุกปีเป็นวันสงกรานต์ คนไทยได้ยึดถือประเพณีอันดีงามสืบต่อกันมาแต่โบราณ ถัดมาอีก 1 วันคือวันที่ 14 เม.ย. ของทุกปีเป็น “วันครอบครัว” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า ของสถาบันครอบครัว และใช้เวลาว่างในวันหยุดร่วมกันอีกทั้งยังส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าและ ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกในครอบครัวและสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวจะส่งผลให้สังคมไทยเป็นสังคม ที่มีครอบครัวแข็งแรง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสังคมไทยในด้านต่าง ๆAdvertisement107 ปีก่อน
พ.ศ. 2455
อาร์เอ็มเอส ไททานิก ชนกับภูเขาน้ำแข็ง ในการเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกครั้งแรก


Advertisement
55 ปีก่อน
พ.ศ. 2506
วันเกิด อนันต์ บุนนาค นักร้อง, นักแสดงแที่มีผลงานมายาวนานกว่า 3 ทศวรรษ16 ปีก่อน

Advertisementพ.ศ. 2546
โครงการจีโนมมนุษย์เสร็จสิ้นโดยจีโนมมนุษย์เรียงลำดับกัน 99%  โดยมีความแม่นยำ 99.99%9 ปีก่อน
พ.ศ. 2553
แผ่นดินไหวขนาด 6.8 ในยูซู มณฑลชิงไห่ ประเทศจีน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 2,200 ศพ

Advertisement