หัวหินสรุปราคาเตียงผ้าใบ 30 บาทไม่บังคับสั่งอาหาร

2019-04-10 19:15:57

หัวหินสรุปราคาเตียงผ้าใบ 30 บาทไม่บังคับสั่งอาหาร

Advertisement

นายอำเภอ  เทศบาล หารือผู้ประกอบการร้านค้าชายหาดหัวหินได้ข้อสรุป กำหนดราคาเตียงผ้าใบ 30 บาททั้งวันไม่บังคับสั่งอาหาร


เมื่อวันที่ 10 เม.ย.  ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน พร้อมด้วย นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายประสพชัย พูลเกิด พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมผู้ประกอบการร้านค้าชายหาดหัวหินจำนวน 22 ราย เพื่อหาข้อสรุปในการให้บริการ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวพาครอบครัวไปนั่งริมหาดชายทะเลหัวหิน เจอมุข “นั่งเตียงผ้าใบฟรี" แต่ขอให้สั่งอาหาร พอยอมทำตามกลับเจอกติกาคูณ 2 เรียกเก็บเงินราคาพุ่งไปกว่า 2,000 บาท จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั่วและแชร์กันอย่างต่อเนื่องในสื่อออนไลน์


ทั้งนี้คณะกรรมการจัดระเบียบชายหาดได้หารือผู้ประกอบการค้าเรื่องค่าบริการเก้าอี้นั่งเตียงผ้าใบและราคาอาหารที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ตลอดจนรายการเมนูอาหารของร้านค้าให้ตรงกันทุกเล่ม ซึ่งในที่ประชุมได้ข้อสรุปดังนี้ 1.ราคาเตียงผ้าใบราคา 30 บาททั้งวันไม่มีการบังคับสั่งอาหาร 2.ราคาอาหารที่เหมาะสมและเมนูอาหาร โดยราคาอาหารตามที่พาณิชย์จังหวัดเป็นผู้กำหนดราคากลางของผู้บริโภคที่สามารถยอมรับได้ และเมนูต้องตรงกับที่ผู้บริโภคสั่งต้องเขียนเมนูให้ละเอียดชัดเจน 3. ผู้ประกอบการต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการโดยการกำหนดราคาจำหน่ายสินค้าหรือค่าบริการให้แสดงราคาต่อหน่วย โดยราคาหรือค่าบริการนั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้แต่ต้องมีเลขอารบิคอยู่ด้วยในลักษณะที่ชัดเจนและเปิดเผยสามารถอ่านได้โดยง่าย โดยแสดงไว้ที่สินค้าที่จำหน่ายหรือสถานที่ที่ให้บริการหรือบริเวณใกล้เคียงสินค้านั้น สำหรับข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจำหน่ายหรือค่าบริการต้องเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้ ทั้งนี้หากฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการจะมีความผิดตามกฎหมายต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากฝ่าฝืนขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมโดยไม่มีเหตุผลสมควรอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และนอกจากนี้หากผู้ประกอบการทำผิดจากการทำบันทึกข้อตกลงไว้ยังได้กำหนดโทษความผิดครั้งแรกให้ภาคทัณฑ์ ครั้งที่ 2 จะสั่งให้หยุด 7 วัน และหากผิดครั้งที่ 3 สั่งยกเลิกกิจการ


ด้านนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีหัวหินกล่าวเพิ่มเติมว่าเชื่อว่าหลังจากนี้จะเป็นบทเรียนที่สำคัญให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้จะมีมาตรการในการตรวจสอบในเรื่องของมาตรฐานทั้งความสะอาดราคาอาหารให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับเมืองหัวหินซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศ และหากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดหรือถูกเอารัดเอาเปรียบแจ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 032-603943 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 032-602263 หรือสายด่วนกรมการค้าภายในหมายเลข 1569