ทุกจังหวัดพร้อมใจประกอบพิธี “เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก”

2019-04-09 17:30:22

ทุกจังหวัดพร้อมใจประกอบพิธี “เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก”

ทุกจังหวัดทั่วประเทศพร้อมใจกันประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 9 เม.ย. ที่ จ.แม่ฮ่องสอน นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผวจ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อุโบสถ วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอนโดยมีข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ จิตอาสาและประชาชนจำนวนมากร่วมพิธี ภายหลังจากที่ ตั้งแต่เวลา 1700 น. วันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา ผวจ.แม่ฮ่องสอน ข้าราชการ ประชาชน และพระภิกษุสงฆ์จำนวน 39 รูป ได้ร่วมกันประกอบพิธีอภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์จนไปถึงเวลา 22.00 น.

ส่วน ที่ จ.แพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.แพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ.มือง โดยเป็นน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ 4 แห่ง ได้แก่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพระหลวง ภายในวัดพระหลวง อ.สูงเม่น, บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ลำน้ำแม่คำมี ที่บ้านช้างทอง อ.เมือง, บ่อน้ำวัดบ้านนันทาราม อ.เมือง และบ่อน้ำพระฤาษี ภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมบ่อน้ำพระฤาษี บ้านแม่สิน อ.วังชิ้น

Advertisement
ขณะเดียวกันทาง จ.พิจิตร ได้ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ซึ่งเป็นพิธีการลำดับที่ 3 หลังจากประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เมื่อวันที่ 6 เม.ย. พิธีทำน้ำอภิเษก เมื่อวันที่ 8 เม.ย. โดยประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทำน้ำอภิเษกระดับจังหวัด ซึ่งการประกอบพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ครบถ้วน ทุกขั้นตอน โดยในการประกอบพิธี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผวจ.พิจิตร นำข้าราชการถวายความเคารพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นประกอบพิธีภายในพระอุโบสถตามลำดับ

ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ. เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดย ผวจ.เชียงใหม่จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระพรหมมงคล วัดพระธาตุศรีจอมทอง ประธานสงฆ์ให้ศีล ผวจ.เชียงใหม่เชิญใบพลู 7 ใบ ถวายประธานสงฆ์เจิมใบพลู ประธานสงฆ์ถวายใบพลู 7 ใบ แด่พระสงฆ์เถราจารย์ พระเถราจารย์ดับเทียนชัย พร้อมพระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย ประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาคร ทั้ง 3 ขัน ผวจ.เชียงใหม่กล่าวคาถาตักน้ำ จากนั้นตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครใส่คนโท จากนั้น เป็นพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียน แว่นที่ 1 ส่งให้ ผวจ.เชียงใหม่ เพื่อเวียนเทียน 3 รอบ จนครบคนสุดท้าย เป็นอันเสร็จพิธี

Advertisement